Postbus 78
2300 AB Leiden
DBNL website

DBNL

De DBNL is een website met de volledige teksten van boeken en tijdschriften. De site bevat literaire teksten, wetenschappelijke studies en cultuurhistorische bronnen van velerlei aard. De selectie komt tot stand in nauw overleg met Nederlandse en Vlaamse onderzoekers.

De DBNL is een initiatief van de Stichting Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren die in 1999 werd opgericht door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. De stichting voert een eigen, in Taalunieverband bekostigd, digitaliseringsprogramma uit, maar realiseert daarnaast ook veel projecten in samenwerking met andere culturele en wetenschappelijke instellingen.

Voor onderwijsdoeleinden ontwikkelt en onderhoudt de stichting de website www.literatuurgeschiedenis.nl