Leidseweg 90
3531 BG Utrecht
tel: 030-2910492
fax: 030-2910467
website geldmuseum

Geldmuseum

Het Geldmuseum ontstond in 2007 door een fusie van de collecties van de ministeries van OCW (Rijksmuseum Het Koninklijk Penningkabinet) en Financiën (Muntmuseum) en van de Nederlandsche Bank (Numismatische verzamelingen). Het museum is gehuisvest in het monumentale gebouw van De Munt te Utrecht. De collectie omvat 388.000 stukken, waar onder munten vanaf de oudheid tot heden, muntproductiemiddelen, bankbiljetten, penningen en gesneden stenen en gerelateerde voorwerpen. Daarnaast omvat de wetenschappelijke bibliotheek 50.000 titels.
   
Het Geldmuseum heeft de volgende taken:

- Inzicht geven in de eigen collectie in de volle breedte.
- Vanuit een multidisciplinair perspectief inzicht geven in de geldcultuur van mensen uit heden en verleden.
- Zich richten op financiële educatie met het doel het publiek ‘geldwijs’ te maken.
- Een belangrijk platform zijn voor kennisuitwisseling over geld/geldcultuur/geldgedrag.

Ga naar www.geldmuseum.nl voor meer informatie over actuele tentoonstellingen, openingstijden, etcetera.

Voorbeelden uit deze collectie Het noodgeld van de Tweede Wereldoorlog

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie