Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies voor het optimaliseren van de gebruikservaring.

 • functionele cookies

  Functionele cookies zijn noodzakelijk om de goede werking van deze website te garanderen. 

 • analytische cookies

  Cookies van Google Analytics en Hotjar worden door deze website gebruikt voor het anoniem analyseren van het gebruik van de website. 

 • tracking

  Deze website maakt optioneel gebruik van de zogenaamde Facebookpixel (tracking cookie) om advertenties te plaatsen die voor jou interessant kunnen zijn. Meer informatie over de privacy-aspecten hiervan is te vinden op Facebook

Ga naar content

Privacy Statement Nieuwsbrief

Wij, het campagneteam van Geheugen van Nederland - waarbij het campagnemanagement is geborgd bij Stichting Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid - verwerken persoonsgegevens van onze nieuwsbriefabonnees. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we gegevens verwerken.

Wie zijn wij?

Het campagneteam van Geheugen van Nederland bestaat uit campagnemanagement (Het Nederlands Instituut van Beeld & Geluid) en redactie (Koninklijke Bibliotheek). Communicatieactiviteiten middels de nieuwsbrief zijn geborgd bij het campagnemanagement.

Het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid is een handelsnaam van Stichting Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid. Wij zijn gevestigd aan de Media Parkboulevard 1 (1217 WE), in Hilversum. We staan in de Kamer van Koophandel onder het handelsnummer 41194855 ingeschreven. Jouw gegevens worden zorgvuldig behandeld en voldoende beveiligd. Wij houden ons daarbij aan de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en andere geldende regelgeving.

Welke gegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • naam (niet verplicht)
 • e-mailadres
 • functie(niet verplicht)
 • verbonden organisatie (niet verplicht)


Hoe krijgen wij persoonsgegevens?

De gegevens worden vrijwillig door de gebruikers zelf middels een aanmeldformulier verstrekt. Gebruikers worden bij de aanmelding geattendeerd op dit privacy statement.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor het versturen van de nieuwsbrief en klantrelatiebeheer. 

Op welke grond gebruiken we persoonsgegevens?

Voor de verwerking van jouw gegevens door ons, voor de hiervoor genoemde doeleinden, gelden de volgende rechtsgronden: toestemming die je geeft bij je aanmelding.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Wij bewaren gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk verplicht is en/of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt.

Voor het bewaren van eventuele andere persoonsgegevens gelden geen vooraf wettelijke of intern vastgestelde termijnen. Als uitgangspunt hanteren we dat we deze persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens zijn verzameld.

Indien de verwerking is gegrond op basis van toestemming, bewaren we gegevens totdat de toestemming wordt ingetrokken.

Worden je gegevens gedeeld met andere partijen?

Jouw gegevens wisselen we uit met een aantal derden. Dit betreft onder meer de de redactie, werkzaam bij de Koninklijke Bibliotheek.

Indien één van bovengenoemde partijen de rol van ‘verwerker’ heeft, dan zullen wij met deze verwerker een verwerkersovereenkomst afsluiten om de bescherming van jouw gegevens te waarborgen.

Jouw rechten

Jij hebt een aantal rechten. Dat zijn:

 • inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken;
 • rectificatie van je persoonsgegevens;
 • verwijdering van je persoonsgegevens of beperking van verwerking: in bepaalde omstandigheden, tenzij wij een goede reden - zoals een wettelijke verplichting - hebben om de persoonsgegevens te verwerken of niet te verwijderen;
 • beperking van of een bezwaar over de verwerking van de persoonsgegevens;
 • overdracht van je gegevens.

Daarnaast kun je ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP): denk je dat wij niet handelen volgens de regels? Dan horen we dat natuurlijk graag.

Beveiliging van je gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen gebruik in strijd met de regels. Wij blijven ons voortdurend op de hoogte stellen van de actuele stand van zaken rondom technische beveiliging van persoonsgegevens en zullen er alles aan doen om te voorkomen dat persoonsgegevens verloren raken of op onrechtmatige wijze worden gebruikt.

Vragen?

Wanneer je vragen hebt over de verwerking van persoonsgegevens door ons of wanneer je gebruik wilt maken van één of meer van de rechten die de wet aan jou geeft, neem dan contact op met onze privacy office via: privacy@beeldengeluid.nl