Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies voor het optimaliseren van de gebruikservaring.

  • functionele cookies

    Functionele cookies zijn noodzakelijk om de goede werking van deze website te garanderen. 

  • analytische cookies

    Cookies van Google Analytics en Hotjar worden door deze website gebruikt voor het anoniem analyseren van het gebruik van de website. 

  • tracking

    Deze website maakt optioneel gebruik van de zogenaamde Facebookpixel (tracking cookie) om advertenties te plaatsen die voor jou interessant kunnen zijn. Meer informatie over de privacy-aspecten hiervan is te vinden op Facebook

Ga naar content

Inclusieverklaring

 

Het Geheugen van Nederland is een online campagne en een platform voor het delen van digitaal erfgoed en verhalen van erfgoedinstellingen en publiek. Wij, de redactie en de campagneleiding, streven ernaar om met dit platform recht te doen aan de verscheidenheid van verhalen die met gedigitaliseerd erfgoed verteld kunnen worden. Dit doen we vanuit meerstemmige perspectieven en op een laagdrempelige manier. Iedereen moet zich bij het Geheugen van Nederland veilig, gerespecteerd en gehoord voelen. Wij willen het unieke van elk individu (h)erkennen, verwelkomen en representeren. 

Het Geheugen van Nederland is zich ervan bewust dat de collecties en de verhalen van de deelnemende erfgoedinstellingen niet hét (complete) verhaal vertellen waarin iedereen zich gerepresenteerd voelt. Daarom formuleren wij in deze inclusieverklaring de ambities die wij hebben om het Geheugen van Nederland inclusiever te maken. Dit is een proces dat constant wordt gemonitord, halfjaarlijks wordt geëvalueerd en indien nodig wordt aangepast. Als wij onbedoeld van onze ambities afwijken, dan horen wij dat graag via info@geheugenvannederland.nl.

Het Geheugen van Nederland hanteert het begrip inclusie breed conform de Code Inclusie & Diversiteit in cultuursector.

Algemeen
Het Geheugen van Nederland brengt jaarlijks op de campagnewebsite verslag uit van de activiteiten op het gebied van inclusie.

Redactie
De redactie laat zich structureel adviseren door een adviseur inclusie en diversiteit en nodigt gastredacteuren uit die betrokken zijn bij een onderwerp of thema voor inhoudelijk advies.

De redactie wil de verhalen op een laagdrempelige wijze vertellen en streeft naar taalniveau B1. De redactie zet zich in om gevarieerde verhalen te (laten) vertellen met aandacht voor verschillende perspectieven. Ook perspectieven die tot nu toe minder zijn belicht en onderwerpen die schuren, betwist of beladen kunnen zijn.

Instellingen
Gemeenschappen, instellingen en andere inhoudelijk betrokkenen worden uitgenodigd om via het redactienetwerk thema's te kiezen en verhalen aan te leveren. Dit biedt gemeenschappen en instellingen een kans om inspraak te geven op de onderwerpen en thema’s die de campagne aan het publiek biedt. Het Geheugen van Nederland wil bij de campagne bewust partijen betrekken die op het gebied van diversiteit belangrijk of voorloper zijn en hen indien nodig daarbij assisteren. Hierdoor is er ruimte voor kennisdeling.

Publiek en participatie
Wij benaderen het publiek op basis van steeds verschillende thema’s en onderwerpen. Daarmee richten we de campagne op alle Nederlanders die een interesse hebben in digitaal erfgoed.

Wij nodigen het publiek uit om op sociale media bij te dragen met (persoonlijke) verhalen over het gedigitaliseerde erfgoed.

Wij vragen jaarlijks aan het publiek via een gebruikersonderzoek om een reactie op de inhoud van de campagne.

Wij werken aan een plan om een publieksnetwerk te realiseren waarbij het publiek als klankbord functioneert voor het meedenken over thema’s, onderwerpen en verhalen.

Toegankelijkheid en tech
Deze website is getest op toegankelijkheid en heeft momenteel (juni 2021) een B-status. De toegankelijkheidsverklaring is gepubliceerd op deze webpagina. Het verbeteren van de digitale toegankelijkheid heeft onze blijvende aandacht. 

De online publiekscampagne Geheugen van Nederland opereert daar waar het publiek aanwezig is en is daardoor mede afhankelijk van bedrijven als Facebook en Google. Wij zijn ons bewust van de implicaties rondom desinformatie en/of filterbubbels op deze platformen die exclusiviteit in de hand werken. Wij zijn er echter van overtuigd dat we met Geheugen van Nederland een belangrijk, inclusief en divers geluid voor het algemene publiek in het online medialandschap brengen en daarom ook op deze platformen aanwezig moeten zijn. We volgen hierbij de initiatieven die bijdragen aan het voorkomen van desinformatie, filterbubbels en exclusiviteit.

Contact
Wij blijven streven naar verbetering op het gebied van inclusie en toegankelijkheid. Heeft u tips of ideeën? Wij zijn blij met uw suggesties, welke u kunt sturen naar info@geheugenvannederland.nl

Inclusieverklaring - Verslag 2021
Het verslag van 2021 is hier te lezen.