Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies voor het optimaliseren van de gebruikservaring.

  • functionele cookies

    Functionele cookies zijn noodzakelijk om de goede werking van deze website te garanderen. 

  • analytische cookies

    Cookies van Google Analytics en Hotjar worden door deze website gebruikt voor het anoniem analyseren van het gebruik van de website. 

  • tracking

    Deze website maakt optioneel gebruik van de zogenaamde Facebookpixel (tracking cookie) om advertenties te plaatsen die voor jou interessant kunnen zijn. Meer informatie over de privacy-aspecten hiervan is te vinden op Facebook

Ga naar content

Het verloren oerbos

Als je op een kaart uit de negentiende eeuw kijkt dan zie je vlak onder Apeldoorn een oerbos, ook wel Het Beekbergerwoud. Een moerasachtig gebied, dat lastig te begaan was. Vanwege de onaangetaste natuur was het een geliefde plek bij plantkundigen. Het bos heeft in 1869 plaatsgemaakt voor landbouw, om arme bewoners een beter bestaan te bieden. Het zorgde voor werk en voedsel. Hoe zag dit oerbos eruit? En hoe werd het gebruikt?

Hoe zag het oerbos eruit?
Het drassige natte moerasbos was moeilijk te betreden, daar er het grootste gedeelte van het jaar tot tachtig centimeter water stond. Alleen tijdens strenge winters konden mensen uit de omgeving het bos in om hout te halen. En soms bij hele droge zomers dreven boeren hun koeien het bos in voor verkoeling. 

Het woud bestond uit elzen, essen en wilgen. In de hogere delen groeiden ook eiken. Het moerasbos, omringd door enorme heidevelden, kende een grote diversiteit aan bomen, struiken en vogels. Plantkundigen trokken er graag naar toe om de rijkdom te zien en te beschrijven.

Sla afbeelding over
Beekbergerwoud, kaart uit 1866. MijnGelderland.
i

Verkoop van 'Het Woud' in het koffiehuis
Het Beekbergerwoud bleef heel lang buiten de menselijke greep om tot kap over te gaan. Maar eind negentiende eeuw waren de leefomstandigheden in het gebied armoedig en was de landbouw in opkomst. Daarom besloten de eigenaars van het gebied om het woud te verkopen.

Sla afbeelding over
Advertentie met aankondiging van verkoop in Arnhemsche Courant uit 1869. Delpher, Koninklijke Bibliotheek.
i

In augustus 1869 hingen overal aanplakbiljetten met de tekst: ‘BELANGRIJKE VERKOOPING van het EEUWEN OUDE ELZENWOUD te BEEKBERGEN’. Niet veel later vond de verkoop plaats in het koffiehuis de Harmonie te Arnhem. De koper was Barend van Spreekens uit Velp en hij betaalde 111.005 gulden.

Hij wilde de bomen kappen en verkopen en de grond bewerken voor landbouw. Daarom vroeg hij medewerking van bewoners uit de buurt. Het project verschafte aan veel arbeiders werk. Sommigen woonden in hutjes in de buurt. Een kleine honderd man hebben aan het project gewerkt. Afbeelding plaggenhut.

Sla afbeelding over
Mannen in een koffiehuis met een biljart door Jacob Ernst Marcus uit 1814. Rijksmuseum.
i

Laatste oerboom 150 jaar geleden gekapt
Op 1 november 1869 begon de ‘sloop’ van Het Woud. Sloten werden gegraven om het overtollige water naar de IJssel af te voeren. De bomen werden gerooid. Op 10 juni 1871, anderhalf jaar later, werd de laatste boom gekapt. Het Woud was niet meer. Het natte, reliëfrijke bos was hardhandig veranderd in strakke graslanden. 

In 1871 begon de bouw van de boerderij en de stallen in Engelse landschapsstijl aan de Woudweg. De kenmerkende gebouwen staan er tegenwoordig nog, bijvoorbeeld bij Tuincentrum de Woudhof.