Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies voor het optimaliseren van de gebruikservaring.

 • functionele cookies

  Functionele cookies zijn noodzakelijk om de goede werking van deze website te garanderen. 

 • analytische cookies

  Cookies van Google Analytics en Hotjar worden door deze website gebruikt voor het anoniem analyseren van het gebruik van de website. 

 • tracking

  Deze website maakt optioneel gebruik van de zogenaamde Facebookpixel (tracking cookie) om advertenties te plaatsen die voor jou interessant kunnen zijn. Meer informatie over de privacy-aspecten hiervan is te vinden op Facebook

Ga naar content
Gezondheidszorg

Zorg in Nederlands-Indië was teken van onderdrukking

In de 19e eeuw was het slecht gesteld met de gezondheidszorg in Nederlands- Indië. De zorg die er was, ging vooral naar bewoners van westerse komaf en militairen, maar niet naar de Indonesische bevolking. Halverwege de 19e eeuw braken er meerdere epidemieën uit en vielen onder de Indonesische bevolking vele slachtoffers. Er kwam kritiek op het koloniale systeem, dat als oorzaak werd gezien van de slechte volksgezondheid. De Nederlandse regering kon dit niet onbeantwoord laten.

System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Connection Timeout Expired. The timeout period elapsed while attempting to consume the pre-login handshake acknowledgement. This could be because the pre-login handshake failed or the server was unable to respond back in time. The duration spent while attempting to connect to this server was - [Pre-Login] initialization=2468; handshake=15110; ---> System.ComponentModel.Win32Exception (0x80004005): The wait operation timed out
  at System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.TryGetConnection(DbConnection owningObject, UInt32 waitForMultipleObjectsTimeout, Boolean allowCreate, Boolean onlyOneCheckConnection, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal& connection)
  at System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.TryGetConnection(DbConnection owningObject, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal& connection)
  at System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.TryGetConnection(DbConnection owningConnection, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal oldConnection, DbConnectionInternal& connection)
  at System.Data.ProviderBase.DbConnectionInternal.TryOpenConnectionInternal(DbConnection outerConnection, DbConnectionFactory connectionFactory, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions)
  at System.Data.SqlClient.SqlConnection.TryOpenInner(TaskCompletionSource`1 retry)
  at System.Data.SqlClient.SqlConnection.TryOpen(TaskCompletionSource`1 retry)
  at System.Data.SqlClient.SqlConnection.Open()
  at NPoco.Database.OpenSharedConnectionImp(Boolean isInternal)
  at NPoco.Database.BeginTransaction(IsolationLevel isolationLevel)
  at Umbraco.Core.Scoping.Scope.get_Database()
  at Umbraco.Core.Scoping.Scope.ReadLock(Int32[] lockIds)
  at Umbraco.Core.Services.Implement.ContentTypeServiceBase`3.GetAll(Int32[] ids)
  at Umbraco.Web.PropertyEditors.NestedContentPropertyEditor.NestedContentPropertyValueEditor.<>c.<.ctor>b__2_0()
  at System.Lazy`1.CreateValue()
  at System.Lazy`1.LazyInitValue()
  at Umbraco.Web.PropertyEditors.NestedContentPropertyEditor.NestedContentPropertyValueEditor.GetElementType(JObject item)
  at Umbraco.Web.PropertyEditors.NestedContentPropertyEditor.NestedContentPropertyValueEditor.FromEditor(ContentPropertyData editorValue, Object currentValue)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Helpers.DocTypeGridEditorHelper.ConvertValue(String id, String contentTypeAlias, String dataJson)
  at Umbraco.Core.Cache.AppCacheExtensions.<>c__DisplayClass5_0`1.<GetCacheItem>b__0()
  at Umbraco.Core.Cache.FastDictionaryAppCacheBase.<>c__DisplayClass21_0.<GetSafeLazy>b__0()
--- End of stack trace from previous location where exception was thrown ---
  at System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
  at Umbraco.Core.Cache.HttpRequestAppCache.Get(String key, Func`1 factory)
  at Umbraco.Core.Cache.AppCacheExtensions.GetCacheItem[T](IAppCache provider, String cacheKey, Func`1 getCacheItem)
  at ASP._Page_app_plugins_doctypegrideditor_render_DocTypeGridEditor_cshtml.Execute() in C:\SERVICES\WEBSITES\NetwerkDigitaalErfgoed\NetwerkDigitaalErfgoed.Website\wwwroot_bc0dc4b9\app_plugins\doctypegrideditor\render\DocTypeGridEditor.cshtml:line 26
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute() in C:\SERVICES\WEBSITES\NetwerkDigitaalErfgoed\NetwerkDigitaalErfgoed.Website\wwwroot_bc0dc4b9\Views\Partials\grid\editors\Base.cshtml:line 20
ClientConnectionId:74fa5dc1-a033-4816-b074-972b7e0bac2e
Error Number:-2,State:0,Class:11
System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Connection Timeout Expired. The timeout period elapsed while attempting to consume the pre-login handshake acknowledgement. This could be because the pre-login handshake failed or the server was unable to respond back in time. The duration spent while attempting to connect to this server was - [Pre-Login] initialization=2468; handshake=15110; ---> System.ComponentModel.Win32Exception (0x80004005): The wait operation timed out
  at System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.TryGetConnection(DbConnection owningObject, UInt32 waitForMultipleObjectsTimeout, Boolean allowCreate, Boolean onlyOneCheckConnection, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal& connection)
  at System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.TryGetConnection(DbConnection owningObject, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal& connection)
  at System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.TryGetConnection(DbConnection owningConnection, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal oldConnection, DbConnectionInternal& connection)
  at System.Data.ProviderBase.DbConnectionInternal.TryOpenConnectionInternal(DbConnection outerConnection, DbConnectionFactory connectionFactory, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions)
  at System.Data.SqlClient.SqlConnection.TryOpenInner(TaskCompletionSource`1 retry)
  at System.Data.SqlClient.SqlConnection.TryOpen(TaskCompletionSource`1 retry)
  at System.Data.SqlClient.SqlConnection.Open()
  at NPoco.Database.OpenSharedConnectionImp(Boolean isInternal)
  at NPoco.Database.BeginTransaction(IsolationLevel isolationLevel)
  at Umbraco.Core.Scoping.Scope.get_Database()
  at Umbraco.Core.Persistence.Repositories.Implement.DataTypeRepository.PerformGetByQuery(IQuery`1 query)
  at Umbraco.Core.Persistence.Repositories.Implement.RepositoryBase`2.Get(IQuery`1 query)
  at Umbraco.Core.Services.Implement.DataTypeService.GetByEditorAlias(String propertyEditorAlias)
  at NetwerkDigitaalErfgoed.Website.Utilities.ImageHelper.GetAllImageCropperCrops() in C:\agents\agent1\_work\37\s\Websites\NetwerkDigitaalErfgoed.Website\Utilities\ImageHelper.cs:line 42
  at ASP.ImageFigureHelpers.<>c__DisplayClass2_0.<GetSrcSets>b__0(TextWriter __razor_helper_writer)
  at ASP.ImageFigureHelpers.<>c__DisplayClass0_0.<GetResponsivePicture>b__0(TextWriter __razor_helper_writer)
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.Write(HelperResult result)
  at ASP._Page_Views_Partials_Grid_Editors_Widgets_ImageWidget_cshtml.Execute() in C:\SERVICES\WEBSITES\NetwerkDigitaalErfgoed\NetwerkDigitaalErfgoed.Website\wwwroot_bc0dc4b9\Views\Partials\Grid\Editors\Widgets\ImageWidget.cshtml:line 32
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Web.Extensions.HtmlHelperExtensions.RenderDocTypeGridEditorItem(HtmlHelper helper, IPublishedElement content, String editorAlias, String viewPath, String previewViewPath, Boolean isPreview)
  at ASP._Page_app_plugins_doctypegrideditor_render_DocTypeGridEditor_cshtml.Execute() in C:\SERVICES\WEBSITES\NetwerkDigitaalErfgoed\NetwerkDigitaalErfgoed.Website\wwwroot_bc0dc4b9\app_plugins\doctypegrideditor\render\DocTypeGridEditor.cshtml:line 28
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute() in C:\SERVICES\WEBSITES\NetwerkDigitaalErfgoed\NetwerkDigitaalErfgoed.Website\wwwroot_bc0dc4b9\Views\Partials\grid\editors\Base.cshtml:line 20
ClientConnectionId:74fa5dc1-a033-4816-b074-972b7e0bac2e
Error Number:-2,State:0,Class:11

Opleidingen voor artsen in Nederlands-Indië
Vanaf 1851 bestond er voor Javaanse studenten een opleiding tot ‘dokter djawa’, een hulparts die basiszorg mocht verlenen en vaccins toedienen. De opleiding was echter te kort om voldoende zorg te kunnen geven in de dorpen. Bovendien waren de dorpsbewoners te arm om een dokter te betalen. 

Om meer artsen op te leiden werden rond 1900 de School tot Opleiding van Inlandse Artsen (STOVIA) en de Nederlands-Indische Artsen (NIAS) opgericht. Deze opleidingen verdwenen in 1927, omdat er in Batavia een medische faculteit kwam voor Europese en Indonesische studenten. Door inzet van deze artsen werd medische zorg voor meer lagen van de bevolking beschikbaar. Maar vele arme mensen hadden nog steeds toegang tot een goede gezondheidszorg.

Abdul Rivai naar Nederland voor een studie
Abdul Rivai was slechts 15 jaar oud toen hij met de opleiding aan de STOVIA begon. Na een goede afronding ging hij als gouvernementsarts aan het werk. Ondanks dat hij hetzelfde werk verrichtte als zijn Europese collega’s kreeg hij veel minder betaald. In 1899 vertrok hij naar Nederland met het plan om aan de universiteit te studeren. Bij minister Cremer had hij een verzoek ingediend om examen te mogen doen om de titel van arts te krijgen.

System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Connection Timeout Expired. The timeout period elapsed while attempting to consume the pre-login handshake acknowledgement. This could be because the pre-login handshake failed or the server was unable to respond back in time. The duration spent while attempting to connect to this server was - [Pre-Login] initialization=2468; handshake=15110; ---> System.ComponentModel.Win32Exception (0x80004005): The wait operation timed out
  at System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.TryGetConnection(DbConnection owningObject, UInt32 waitForMultipleObjectsTimeout, Boolean allowCreate, Boolean onlyOneCheckConnection, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal& connection)
  at System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.TryGetConnection(DbConnection owningObject, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal& connection)
  at System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.TryGetConnection(DbConnection owningConnection, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal oldConnection, DbConnectionInternal& connection)
  at System.Data.ProviderBase.DbConnectionInternal.TryOpenConnectionInternal(DbConnection outerConnection, DbConnectionFactory connectionFactory, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions)
  at System.Data.SqlClient.SqlConnection.TryOpenInner(TaskCompletionSource`1 retry)
  at System.Data.SqlClient.SqlConnection.TryOpen(TaskCompletionSource`1 retry)
  at System.Data.SqlClient.SqlConnection.Open()
  at NPoco.Database.OpenSharedConnectionImp(Boolean isInternal)
  at NPoco.Database.BeginTransaction(IsolationLevel isolationLevel)
  at Umbraco.Core.Scoping.Scope.get_Database()
  at Umbraco.Core.Persistence.Repositories.Implement.DataTypeRepository.PerformGetByQuery(IQuery`1 query)
  at Umbraco.Core.Persistence.Repositories.Implement.RepositoryBase`2.Get(IQuery`1 query)
  at Umbraco.Core.Services.Implement.DataTypeService.GetByEditorAlias(String propertyEditorAlias)
  at NetwerkDigitaalErfgoed.Website.Utilities.ImageHelper.GetAllImageCropperCrops() in C:\agents\agent1\_work\37\s\Websites\NetwerkDigitaalErfgoed.Website\Utilities\ImageHelper.cs:line 42
  at ASP.ImageFigureHelpers.<>c__DisplayClass2_0.<GetSrcSets>b__0(TextWriter __razor_helper_writer)
  at ASP.ImageFigureHelpers.<>c__DisplayClass0_0.<GetResponsivePicture>b__0(TextWriter __razor_helper_writer)
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.Write(HelperResult result)
  at ASP._Page_Views_Partials_Grid_Editors_Widgets_ImageWidget_cshtml.Execute() in C:\SERVICES\WEBSITES\NetwerkDigitaalErfgoed\NetwerkDigitaalErfgoed.Website\wwwroot_bc0dc4b9\Views\Partials\Grid\Editors\Widgets\ImageWidget.cshtml:line 32
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Web.Extensions.HtmlHelperExtensions.RenderDocTypeGridEditorItem(HtmlHelper helper, IPublishedElement content, String editorAlias, String viewPath, String previewViewPath, Boolean isPreview)
  at ASP._Page_app_plugins_doctypegrideditor_render_DocTypeGridEditor_cshtml.Execute() in C:\SERVICES\WEBSITES\NetwerkDigitaalErfgoed\NetwerkDigitaalErfgoed.Website\wwwroot_bc0dc4b9\app_plugins\doctypegrideditor\render\DocTypeGridEditor.cshtml:line 28
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute() in C:\SERVICES\WEBSITES\NetwerkDigitaalErfgoed\NetwerkDigitaalErfgoed.Website\wwwroot_bc0dc4b9\Views\Partials\grid\editors\Base.cshtml:line 20
ClientConnectionId:74fa5dc1-a033-4816-b074-972b7e0bac2e
Error Number:-2,State:0,Class:11

Veel weerstand om Indonesische arts toe te laten in Nederland
Omdat er nog steeds een groot tekort aan artsen was, nam minister Cremer actie om de wet aan te passen. De wijziging maakte het voor Abdul en andere artsen mogelijk om in Nederland aan de universiteit te studeren. Het voorstel leidde tot veel bezwaar bij de Indische regering en Europese artsen in Sumatra. Toch werd in 1904 de wet aangepast en meldden niet veel later de eerste studenten zich aan bij de Universiteit van Amsterdam.

Indonesische studenten in Amsterdam
De prestaties van de eerste Indonesische studenten aan de Universiteit van Amsterdam waren uitmuntend. De meesten studeerden binnen twee jaar af, velen waren goed genoeg om in aanmerking te komen voor promotieonderzoek. Maar ook in Nederland werd het deze studenten niet gegund. In 1909 werd door de regering een speciale commissie opgericht om de taken van de Indonesische artsen te beperken.

Er was nog een lange weg te gaan voor de artsen om daadwerkelijk een gelijke positie te krijgen. Abdul Rivai en studenten van de STOVIA hebben wel een rol gespeeld bij het ontstaan van het Indonesische zelfbewustzijn. Het was het begin van een nationalistische beweging naar meer zelfstandigheid.

System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Connection Timeout Expired. The timeout period elapsed while attempting to consume the pre-login handshake acknowledgement. This could be because the pre-login handshake failed or the server was unable to respond back in time. The duration spent while attempting to connect to this server was - [Pre-Login] initialization=2468; handshake=15110; ---> System.ComponentModel.Win32Exception (0x80004005): The wait operation timed out
  at System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.TryGetConnection(DbConnection owningObject, UInt32 waitForMultipleObjectsTimeout, Boolean allowCreate, Boolean onlyOneCheckConnection, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal& connection)
  at System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.TryGetConnection(DbConnection owningObject, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal& connection)
  at System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.TryGetConnection(DbConnection owningConnection, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal oldConnection, DbConnectionInternal& connection)
  at System.Data.ProviderBase.DbConnectionInternal.TryOpenConnectionInternal(DbConnection outerConnection, DbConnectionFactory connectionFactory, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions)
  at System.Data.SqlClient.SqlConnection.TryOpenInner(TaskCompletionSource`1 retry)
  at System.Data.SqlClient.SqlConnection.TryOpen(TaskCompletionSource`1 retry)
  at System.Data.SqlClient.SqlConnection.Open()
  at NPoco.Database.OpenSharedConnectionImp(Boolean isInternal)
  at NPoco.Database.BeginTransaction(IsolationLevel isolationLevel)
  at Umbraco.Core.Scoping.Scope.get_Database()
  at Umbraco.Core.Persistence.Repositories.Implement.DataTypeRepository.PerformGetByQuery(IQuery`1 query)
  at Umbraco.Core.Persistence.Repositories.Implement.RepositoryBase`2.Get(IQuery`1 query)
  at Umbraco.Core.Services.Implement.DataTypeService.GetByEditorAlias(String propertyEditorAlias)
  at NetwerkDigitaalErfgoed.Website.Utilities.ImageHelper.GetAllImageCropperCrops() in C:\agents\agent1\_work\37\s\Websites\NetwerkDigitaalErfgoed.Website\Utilities\ImageHelper.cs:line 42
  at ASP.ImageFigureHelpers.<>c__DisplayClass2_0.<GetSrcSets>b__0(TextWriter __razor_helper_writer)
  at ASP.ImageFigureHelpers.<>c__DisplayClass0_0.<GetResponsivePicture>b__0(TextWriter __razor_helper_writer)
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.Write(HelperResult result)
  at ASP._Page_Views_Partials_Grid_Editors_Widgets_StoriesWidget_cshtml.Execute() in C:\SERVICES\WEBSITES\NetwerkDigitaalErfgoed\NetwerkDigitaalErfgoed.Website\wwwroot_bc0dc4b9\Views\Partials\Grid\Editors\Widgets\StoriesWidget.cshtml:line 30
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Web.Extensions.HtmlHelperExtensions.RenderDocTypeGridEditorItem(HtmlHelper helper, IPublishedElement content, String editorAlias, String viewPath, String previewViewPath, Boolean isPreview)
  at ASP._Page_app_plugins_doctypegrideditor_render_DocTypeGridEditor_cshtml.Execute() in C:\SERVICES\WEBSITES\NetwerkDigitaalErfgoed\NetwerkDigitaalErfgoed.Website\wwwroot_bc0dc4b9\app_plugins\doctypegrideditor\render\DocTypeGridEditor.cshtml:line 28
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute() in C:\SERVICES\WEBSITES\NetwerkDigitaalErfgoed\NetwerkDigitaalErfgoed.Website\wwwroot_bc0dc4b9\Views\Partials\grid\editors\Base.cshtml:line 20
ClientConnectionId:74fa5dc1-a033-4816-b074-972b7e0bac2e
Error Number:-2,State:0,Class:11